تبلیغات
>DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> دنیای دخملونه ^_^ - ☞ مَنـ یِکـ دُختَرَمـ ☜
دنیای زیبا برای همه دختر های دنیــآ!

☞ مَنـ یِکـ دُختَرَمـ ☜

شنبه 17 تیر 1396 08:48 ب.ظ

نویسنده : ≧ω≦ԊΕℓI≧ω≦
مـنــ یکـــ دخــترمـ
✔ مـیـبینــمــ ... مـیـفهـممــ ...
✔ امـآ ســکوتــــ مـیکــنمــ تـآ تـو نـفهـمیـــ ...
✔ حـوآسـمــ بـهـ تـمـآمــ جــزئیـآتــــ ایـنــ دنـیــآ هـســتـــــ
✔ تـمــآمــ و کـمـآلـــ ... بـیـ هـیچـــ سـآنـســوریـــ ...
✔ مـنــ یـکــــ دخـترمــ
✔ دلـمــ کـهـ بـشــکنــد
✔ دیـگــر بـند نـمیــخـــورد ...!
✔ امــآ بـهـ رویـتـــ نـمیــ آورمـــ کـهـ زخــمشــ نـآعـلـآجــ اســتـــــ ...
✔ نـآعـلـآجــ اسـتـــ و ... شــآیـد هـمیـشـــگیـــ ...
✔ مـنــ یـکـــ دخـترمــ
✔ و گـآهـیـــ مـیـــآنـــ ایـنـــ هـمهـ انـســـآنـــ نــرمـآلـــ
✔کـمــ مــیــ آورمــ از مــآنـدنــ ، خـستـهـ مـیــشــــومــ ...
✔ مـیبــرمــ ...!
✔ مـنـــ یـکـــ دخـترمـــ
✔ صـــآفــــمــ
✔ ســآدهـ امــ
✔ ایـنـــ دخـتر بـودنـــ رآ دوسـتـــ دآرمـــ ...! 
 
 دیدگاهها : نظرات
آخرینویرایش: شنبه 17 تیر 1396 08:52 ب.ظ